Mer om synen
Allmänfakta om optik
Optik är läran om ljusets utbredning och brytning.

Av människans fem sinnen står synen för mer än 80% av alla intryck till kroppen. Enligt Optikerförbundet har hela 75% av befolkningen någon typ av synfel. Därav är det av extra stor vikt att ta hand om sina ögon och kolla synen, gärna en gång per år. Läs gärna mer på Optikerförbundet (externlänk)

Vill du ha mer information om optik?
Typer av synfel
Mer information
NÄRSYNTHET – MYOPI

Betecknar tillstånd med svårighet att se skarpt på avstånd. Närsynthet kallas även Kortsynthet eller Myopi. Närsynthet korrigeras med hjälp av minusglas som sänker ögats brytkraft och på så sätt flyttar fokus längre bak. Formen på minusglas benämns konkav och de är tunnare på mitten och tjockare mot kanterna.


ÖVERSYNTHET – HYPEROPI

Betecknar tillstånd med svårighet att besvärsfritt se på nära håll och beroende av synfelets storlek i viss mån även på avstånd. Översynthet kallas även Långsynthet eller Hyperopi. Vid översynthet är ögat för kort eller för svagt i förhållande till sin storlek. Besvär som huvudvärk, trötthet och grusig känsla i ögonen, värk runt ögonen, nackproblem. Även spänningar ner i armar och rygg kan mycket väl härröra från okorrigerad översynthet. Då personen i fråga omedvetet kompenserar synfelet med ändrad kroppsställning för att hitta den arbetsställning som är minst arbetsam för ögonen. Dessa besvär är mer vanliga och störande för personer med mycket närarbete som dator eller läsning. Översynthet korrigeras med hjälp av plusglas som ökar ögats brytkraft och på så sätt flyttar fokus närmare ögats mitt. Formen på plusglas benämns konvex och de är tjockare mot mitten och tunnare mot kanterna.


ASTIGMATISM

I det astigmatiska ögat bryts ljuset snett, olika mycket i olika riktningar. Fokus kan hamna på olika platser framför eller bakom näthinnan. Det astigmatiska synfelet kan vara en kombination av översynthet och närsynthet. Den som har astigmatism kan uppleva framför allt problem med skärpa och att se detaljer, att urskilja text som gärna flyter samman då bilden på näthinnan blir förvrängd och den aldrig riktigt är i fokus.


ÅLDERSSYNTHET – PRESBYOPI

Betecknar tillstånd med svårighet att se skarpt på nära håll. För att kunna läsa och se skarpt på nära håll behöver ögat ställa in skärpan. Detta benämns att ögat ackommoderar och innebär att ciliarmuskeln i ögats främre del ändrar linsens form och brytkraft. Denna förmåga avtar med ökande ålder eftersom linsen i ögat förlorar sin elasticitet och blir allt stelare. Karakteristiska tecken på ålderssynthet är att du vid läsning måste hålla texten på längre avstånd för att få den skarp, flytta datorskärmen längre bort eller göra texten större. Många får tilltagande huvudvärk och upplever allmänt ansträngda ögon.